Personenvervoer Kort BV

Venekoterweg 42
8431 HH Oosterwolde

BEL: 0516-42 22 22

@TaxiKort

Zittend ziekenvervoer


Dit betreft mensen die na verkregen toestemming van de zorgverzekeraar met een taxi vervoerd moeten worden voor medische zorg. Het is een collectief systeem en mensen worden waar mogelijk gecombineerd vervoerd.

Met de volgende zorgverzekeraars hebben wij een contract voor het zittend ziekenvervoer:

De Friesland
CZ   
Voor het reserveren van een rit belt u 0516-422222
Avero
DVZ
FBTO
Groene land
Voor het reserveren van een rit belt u 0516-520413 of 0900-8294224
Interpolis
OZF
PWZ
Zilveren Kruis 
Voor het reserveren van een rit belt u 0516-520413 of 0900-8294224
Univé
VGZ
IZA
Trias
Voor het reserveren van een rit belt u 0512-5835559

 

Wanneer u in het bezit bent van een machtiging (= schriftelijke toestemming voor vergoeding van zittend ziekenvervoer per taxi) verstrekt door één van bovengenoemde zorgverzekeraars, dan kunnen wij het zittend ziekenvervoer naar het ziekenhuis, de fysiotherapeut en zorg- of verpleeginstellingen voor u verzorgen.

Bent u niet verzekerd bij één van deze zorgverzekeraars, dan kunnen wij in de meeste gevallen in overleg met uw zorgverzekeraar toch uw zittend ziekenvervoer naar een zorginstelling regelen. Wij verrekenen de ritten dan rechtstreeks met u en naderhand dient u zelf zorg te dragen voor declaratie bij uw zorgverzekeraar.

Per kalenderjaar bent u voor het zittend ziekenvervoer een eigen bijdrage verschuldigd.

Voor zorgverzekeraar De Friesland factureren wij de eigen bijdrage (2012 € 93,00) rechtstreeks aan u. De overige zorgverzekeraars verrekenen zelf de eigen bijdrage voor het zittend ziekenvervoer met hun verzekerden.