Personenvervoer Kort BV

Venekoterweg 42
8431 HH Oosterwolde

BEL: 0516-42 22 22

@TaxiKort

Leerlingenvervoer

Al dan niet in opdracht van gemeenten vervoeren wij veel kinderen naar verschillende, veelal speciale, onderwijsinstellingen in Noord-Nederland. Kinderen die rolstoelgebonden zijn vervoeren wij uiteraard met aangepaste rolstoelvoertuigen. Voor kinderen is structuur en regelmaat heel belangrijk. Wij werken daarom in dit vervoer zoveel mogelijk met vaste routes en vaste chauffeurs.

Als u leerlingenvervoer wilt aanvragen kunt u zich wenden tot uw gemeente. In de gemeente Ooststellingwerf wordt dit behandeld door de afdeling Samenleving