Personenvervoer Kort BV

Venekoterweg 42
8431 HH Oosterwolde

BEL: 0516-42 22 22

@TaxiKort

Sociaal aspect belangrijk bij Personenvervoer Kort


"Kort en goed: kwaliteit in personenvervoer is voor mij nooit iets geweest als ‘even van A naar B rijden’. Al vanaf de start van ons bedrijf in personenvervoer, in 1990, toen we de zaak aan huis hadden en de kantine bij wijze van spreken de keukentafel was."

"Het sociale aspect, zowel binnen als buiten het bedrijf, is voor ons vanaf het begin heel belangrijk geweest. Door ons werk, personenvervoer, ook toen al voornamelijk contractvervoer, leerlingenvervoer en zittend ziekenvervoer, kwamen we veel in aanraking met kwetsbare groepen, met mensen van allerlei leeftijden die wat extra attentie en begeleiding nodig hebben."

"Die aandach t is altijd een deel van onze activiteiten gebleven: mensen rekenden op je, hadden bepaalde verwachtingen. Toen heb ik geleerd dat goed personenvervoer méér is dan van A naar B rijden. Het is de aandacht voor de klant, het vertrouwen."

Douwe Kort, oprichter van Taxibedrijf Kort BV

 

Met de groei van personenvervoer Kort -van 9 naar bijna 40 voertuigen, van 9 medewerkers naar ruim 70- en allerlei nieuwe vervoerssoorten, nam de complexiteit van het personenvervoer ook toe. Het contractvervoer heeft zich sterk uitgebreid en vormt nog steeds het grootste gedeelte van onze bedrijfsactiviteiten. Daarnaast rijden we -in verschillende vervoerssystemen en met uiteenlopend materieel (taxi’s, speciale rolstoelvoertuigen, minibussen en toerbussen)- veel mensen met mobiliteitsbeperkingen, verzorgen we aanvullend en regulier openbaar vervoer en werken we operationeel nauw samen met onze partners in het samenwerkingsverband Flexitax. Tenslotte bieden we ook busvervoer en verhuren we auto’s zonder chauffeur."

"Vooral in het contractvervoer luistert het met de planning en de uitvoering van het personenvervoer héél nauw en heb je goed opgeleide, servicegerichte mensen nodig. Mensen die goed om kunnen gaan met een groep die soms wat extra aandacht nodig heeft. Gelukkig hebben we die medewerkers. En die extra aandacht voor de klant is gebleven."

"Inmiddels zijn we ook gecertificeerd volgens ISO 9001-2008 en hebben we het TX-keurmerk. Perfecte planning en uitvoering met aandacht voor de wensen van de klant én een stukje begeleiding - dáár draait het om. Kort en goed!"

Ale Kort, directeur Personenvervoer Kort BV