Personenvervoer Kort BV

Venekoterweg 42
8431 HH Oosterwolde

BEL: 0516-42 22 22

@TaxiKort

Lees verder >>>

Hulp aan weeskinderen in Siaya

Wij hebben in 2012 enige financiële steun kunnen en mogen bieden aan het ontwikkelingsproject 'School en scholing' in Siaya in Kenia. Dit is een kleinschalig project geïnitieerd door 2 gepensioneerde huisartsen, dr. de Nes en dr. Bakker. Op dit moment wordt het nog steeds geleid door dr. de Nes. En met veel succes! Het doel is het definitief uitbannen van armoede in die regio. Vanaf 2004 is er een geweldige school gebouwd waar inmiddels 1.500 kinderen zeer goed onderwijs genieten. Ook is er een prachtig landbouwproject ontwikkeld wat letterlijk en figuurlijk haar vruchten afwerpt. Het jongste project was het bouwen van een weeshuis voor kinderen daar zonder vader en moeder. En daarmee vaak ook zonder huis. Eind vorig jaar begon deze wens met een vraag van een passerende weesjongen. Nu, ruim een half jaar later, staat het weeshuis er. Het zegt veel over de mensen achter het project. Enthousiast, betrouwbaar en bevlogen. 

Wij zijn dankbaar dat we aan dit project een steentje mochten, en nog steeds mogen, bijdragen en dat we zo, weliswaar indirect, iets mogen betekenen voor deze kwetsbare kinderen in Siaya! 


Op de foto ziet u de eerste 3 bewonertjes van het weeshuis

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze dienstverlening bestaat voor meer dan 95% uit zorgvervoer. Dat betekent dat wij op contractbasis mensen        - vooral ouderen en kinderen - vervoeren naar een zorginstelling, dagbehandeling, ziekenhuis, werkvoorziening, therapie, speciaal onderwijs enz. Het gaat in ons vervoer altijd om mensen met een beperking, ofwel de kwetsbare mensen in onze samenleving.